banner
ULUSAL UYUŞMAZLIK YARGISI SEMPOZYUMU
 5414
Uyuşmazlık Mahkemesi, Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliğiyle 12 Mayıs 2016 tarihinde "Ulusal Uyuşmazlık Yargısı Sempozyumu" gerçekleştirilmiştir. 12/05/2016

Uyuşmazlık Mahkemesi, Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliğiyle 12 Mayıs 2016 tarihinde “Ulusal Uyuşmazlık Yargısı Sempozyumu” gerçekleştirilmiştir. 

Sempozyum da Uyuşmazlık yargısı ulusal düzeyde ve akademik açıdan ilk defa ele alınmış; Uyuşmazlık Mahkemesinin görev alanı, Mahkemeye başvuru yolları ve Mahkemeyle ilgili özellik arz eden durumlar doyurucu sunumlarla dile getirilmiştir. Mahkeme başkanımız Sayın Nuri NECİPOĞLU’nun Açış konuşmasıyla başlayan sempozyum da; Prof. Dr. Ejder YILMAZ “Hüküm Uyuşmazlığı ve Çözüm Usulü” ne, Prof. Dr. L. Şanal GÖRGÜN “Temyiz İncelemesi Yapan Yargı Mercilerinin Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurmaları ve Çözüm Usulü” ne, Prof. Dr. Bahtiyar AKYILMAZ “Yargı Mercilerinin Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurmaları ve Çözüm Usulü” ne,  Prof. Dr. Ender Ethem ATAY “Olumlu Görev Uyuşmazlığı Çıkarma, Olumlu Görev Uyuşmazlığı ve Bu Uyuşmazlıkların Çözüm Usulüyle Görev Konusunun Niteliği, Önemi ve Uyuşmazlık Yargısında Görev Hususu” na, Prof. Dr. Çetin ARSLAN “CMK, HMK ve İYUK Kapsamında Verilen Görevsizlik ve Görevlilik Kararlarının Kesinleşme Şartları ve Verilen Görevsizlik Kararından Sonra Diğer Yargı Kolunda Dava Açılmış Sayılıp Sayılmayacağı” na, Doç. Dr. Mustafa AVCI “Olumsuz Görev Uyuşmazlığı ve Çözüm Usulü” ne, Yrd. Doç. Dr. Adnan KÜÇÜK “Görev ve Hüküm Uyuşmazlıklarının Çözümünde Anayasa Mahkemesi Kararlarının Etkisi ve Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarına Karşı Bireysel Başvuru” ya,  Yrd. Doç. Dr. Engin SAYGIN “Adli Rejim-İdari Rejim ve İdari Rejim de Uyuşmazlık Mahkemesinin Yeri” ne, Yrd. Doç. Dr. Musa SAĞLAM “Uyuşmazlık Mahkemesinin Tarihçesi, Türk Yargı Sistemindeki Yeri, Kurulma Sebepleri, Yapısı ve Çalışma Yöntemi” ne,  Yrd. Doç. Dr. Aziz Serkan ARSLAN “Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarının Niteliği, Kararlar Aleyhine Kanun Yollarına Başvuru ve Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları ile İçtihadı Birleştirme Kararları Arasındaki İlişki” ye, Dr. Serhat ALTINKÖK “Uyuşmazlık Mahkemesi Önünde Anayasaya Aykırılık İtirazı” na,  Dr. Ufuk YEŞİL “Uyuşmazlık Mahkemesi Kanununa Eleştirel Bir Bakış ve Yeni Bir Uyuşmazlık Mahkemesi Kanununun Gerekliliği” ne ilişkin hususlarda bilgi aktarımında bulunmuşlardır.

Sempozyum Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sayın Halil CİN’in kapanış konuşması ve ardından katılımcılara plaket takdimiyle sonra ermiştir

Telefon:(312) 489 82 04
Faks:(312) 489 80 59
E-Posta :bilgi@uyusmazlik.gov.tr
Adres:Ahlatlıbel Mahallesi İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No:4 06805 Çankaya Ankara/Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti Uyuşmazlık Mahkemesi © 2017