banner
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Personelinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş İçin Kesin Başvuru Sonuçları
 4990

T.C.

Uyuşmazlık Mahkemesi

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Personelinin

Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş İçin Kesin Başvuru Sonuçları

İLAN

Mahkememizin resmi internet sitesi olan www.uyusmazlik.gov.tr adresinde 23/02/2018 tarihinde yayımlanan; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24.12.2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları Tespit Komisyonunca incelenmiş olup gerekli şartları taşıyan Gülenay GÜRSES’in sınava katılmaya hak kazandığına ilişkin ilan 28/02/2018 tarihine kadar ilan edilmiş, söz konusu tespit komisyonu ilanına Mahkememiz Yazı İşleri tarafından tanzim edilen 01/03/2018 tarihli tutanakla itiraz edilmediği anlaşılmıştır.

Mahkememiz çalışan Gülenay GÜRSES’in sınava kesin olarak hak kazandığı ilgililere ilanen tebliğ olunur. 01.03.2018

Telefon:(312) 489 82 04
Faks:(312) 489 80 59
E-Posta :bilgi@uyusmazlik.gov.tr
Adres:Ahlatlıbel Mahallesi İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No:4 06805 Çankaya Ankara/Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti Uyuşmazlık Mahkemesi © 2017