banner
SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ SINAVI SONUCU DUYURUSU
 1855
SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ SINAVI SONUCU DUYURUSU

T.C.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ SINAVI SONUCU DUYURUSU

       “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar”ın 14. maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca, Mahkememizde görevli hak sahibi işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin Genel Sekreterlik Makamı’nın 09.03.2018 gün ve 2018/6 sayılı Olur’u ile 14.03.2018 tarihinde saat 11.00’de Genel Sekreterlik Makam odasında gerçekleştirilen “Sözlü Sınav” sonuçlarına ait liste aşağıda belirtilmiş olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

        Sınavda başarısız olunması durumunda 26.03.2018 günü saat 16.00’ya kadar gerekçesini de belirtmek suretiyle itirazda bulunulabilir. İtiraz dilekçesi, evrak birimine kayıt yapıldıktan sonra Yazı İşleri Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir..

              Bilgi edinilmesi rica olunur. 22.03.2018 

                                                                                              GENEL SEKRETERLİK

 

  Adı ve Soyadı :                                          T.C. Kimlik No :                                          SONUÇ:

Gülenay GÜRSES                                            14302199638                                              BAŞARILI

          

            Başkan                                                         Üye                                                      Üye

Mevlüt DÖNERTAŞ                                 Engin SELİMOĞLU                             Şafak ŞAKAR 

     Genel Sekreter                                                  Hakim                                      Yazı İşleri Müdürü

Telefon:(312) 489 82 04
Faks:(312) 489 80 59
E-Posta :bilgi@uyusmazlik.gov.tr
Adres:Ahlatlıbel Mahallesi İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No:4 06805 Çankaya Ankara/Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti Uyuşmazlık Mahkemesi © 2017