Sayın Uğurtan ALTUN'a Onur Belgesi ve Plaket Takdimi. - 09.05.2016
TÜRKİYE CUMHURİYETİ UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - © 2012