Danıştay Başsavcısı Sayın Halil YILMAZ ve Danıştay İdari Savcısı Sayın Ahmet PESEN’in Mahkememizi Ziyareti. - 17.05.2016
TÜRKİYE CUMHURİYETİ UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - © 2012