DİPNOT:

 

1- Kitap için örnek gösterim: 1- ÇAĞLAYAN Ramazan, İdari Yargılama Hukuku, 4.Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2014, s.40-41, (“İdari Yargılama”).

 

ÇAĞLAYAN Ramazan, İdare Hukuku Dersleri, Adalet Yayınevi, Ankara, 2013, s.40-41, (“İdare Hukuku”)

Yazarın tek eserine yapılacak atıflarda (kitap, tez, makale)  aranmamakla birlikte, yazarın birden fazla eserine atıf yapılacaksa, hangi esere atıf yapıldığının belirtilmesi adına dipnotun sonunda eserle ilgili anımsatıcı ibare konulmalıdır. (“İdari Yargılama”) ve (“İdare Hukuku”) gibi.

 

2- Makale için örnek gösterim: GÖRELİ İ. Hakkı “Uyuşmazlık Mahkemesi”, Adalet Dergisi, S.1, Ankara, 1947, s.29.

 

3- Yayımlanmamış yüksek lisans ve doktora tezi için örnek gösterim: MESTAV Mehmet, Hukuk Yargılamaları Açısından Adli Yargı – İdari Yargı Görev Ayrımı ( Yargı Yolu Ayrımı), Ayrımda Başvurulan Kıstaslar ve İdari Yargının Görev Alanı, (Yayımlanmamış YL Tezi), Ankara, 1987, s.6

 

4- Sempozyum-panel-konferans için örnek gösterim: BÜYÜKEREN Fatma/KAYNAK Selim Şamil, “Türk Hukuk Sisteminde Uyuşmazlık Mahkemesi”, Ulusal ve Uluslar Arası Boyutlarıyla Görev Uyuşmazlıkları ve Uyuşmazlık Mahkemesi Sempozyumu, Ankara, 2013, s.155.

 

5- Aynı kaynağa tekrar atıf için örnek gösterim: ÇAĞLAYAN, s.141.

 

6- Aynı yazarın farklı eserlerine atıf için örnek gösterim:

a-ÇAĞLAYAN, İdari Yargılama, s.141.

b-ÇAĞLAYAN, İdare Hukuku, s.85.

7- Birden fazla yazarlı eserlere atıf için örnek gösterim: BÜYÜKEREN/KAYNAK, s.56.

 

KAYNAKÇA:

 

ÇAĞLAYAN Ramazan, İdari Yargılama Hukuku, 4.Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2014, (“İdari Yargılama”).

 

ÇAĞLAYAN Ramazan, İdare Hukuku Dersleri, Adalet Yayınevi, Ankara, 2013, s.40-41, (“İdare Hukuku”)

 

 GÖRELİ İ. Hakkı, “Uyuşmazlık Mahkemesi”, Adalet Dergisi, S.1, Ankara, 1947.

 

MESTAV Mehmet, Hukuk Yargılamaları Açısından Adli Yargı – İdari Yargı Görev Ayrımı (Yargı Yolu Ayrımı), Ayrımda Başvurulan Kıstaslar ve İdari Yargının Görev Alanı, (Yayımlanmamış YL Tezi), Ankara, 1987.

 

BÜYÜKEREN Gülten Fatma/KAYNAK Selim Şamil, “Türk Hukuk Sisteminde Uyuşmazlık Mahkemesi”, Ulusal ve Uluslar Arası Boyutlarıyla Görev Uyuşmazlıkları ve Uyuşmazlık Mahkemesi Sempozyumu, Ankara, 2013.