Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Sayın Serdar ÖZGÜLDÜR’ün Açılış Notu

Anayasa’nın 158 inci maddesinde düzenlenen Uyuşmazlık Mahkemesi, Anayasa’da sayılan altı yüksek mahkemeden birisidir ve 12.6.1979 tarih ve 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun ile teşkilat, görev ve çalışma esasları düzenlenmiştir. Türk Hukukunda ilk kez 9.7.1949 tarih ve 4783 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesi Kurulması Hakkındaki Kanunla düzenlenmiş olup; 1945’den bu yana da 67 yıldır kendisine yüklenen görevi yerine getirmektedir. Halen Hukuk ve Ceza Bölümü olarak iki ayrı Bölüm halinde faaliyet göstermektedir. Hukuk Bölümü, Başkan hariç, altı asıl altı yedek üyeden (iki asıl, iki yedek üye Yargıtay Hukuk Dairelerinden, iki asıl, iki yedek üye Danıştay’dan, iki asıl, iki yedek üye Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nden seçilmektedir); Ceza Bölümü, Başkan hariç, altı asıl altı yedek üyeden (üç asıl, üç yedek üye Yargıtay Ceza Dairelerinden, üç asıl, üç yedek üye Askeri Yargıtay’dan seçilmektedir) oluşmaktadır. 

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı ile üyeleri dört yıllık bir dönem için seçilmektedir. Mahkemenin kararlarından emsâl teşkil edenler Resmi Gazete’de yayımlanarak hukuk kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Mahkememiz kararlarına ulaşmada yaşanan sıkıntı ve bu konuda duyulan ihtiyaç gözetilerek, 16 Nisan 2012 tarihi itibariyle Uyuşmazlık Mahkemesi web sitesi açılmış olup; bundan böyle Resmi Gazete’de yayımlanan tüm kararlar web sitemizde de yer alacak, ayrıca geçmiş dönemdeki kararlar da bir plân dahilinde site içeriğine eklenecektir. Mahkememizi ilgilendiren haber ve bilgiler de sitede yer alacak, izleyicilerin öneri ve değerlendirmeleri gözetilerek, zaman içinde sitenin içeriğinin zenginleştirilmesi yoluna gidilecektir. 

Başkanlığa seçilmemi takiben Mahkeme web sitesinin kurulması yolundaki değerlendirmeme karşın, Anayasa Mahkemesi Raportörü değerli hâkim Hakan ATASOY olmasaydı, bu kadar kısa süre içinde söz konusu düşüncenin gerçekleşmesi mümkün olamazdı. Kendisine şahsım ve Mahkemem adına içten teşekkürü bir borç biliyorum. 

Uyuşmazlık Mahkemesi web sitesinin hukuk kamuoyunu aydınlatıcı ve tüm ilgilileri bilgilendirici yönde işlev görmesi temennisiyle, emeği geçen herkesi kutluyor, siteye yayın hayatında başarılar diliyorum.

                                                                                        

Serdar ÖZGÜLDÜR

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - © 2012